Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

3. Veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 16. 4.

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za dary Ducha Svätého pri skúškach 

 

18:15

Za šťastný pôrod a Božiu pomoc

Utorok 17. 4.

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Moravčíkovú

 

18:15

+ Pavol Jendrisek – výročná sv. omša

Streda 18. 4.

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Štefan Sekerka

Štvrtok 19. 4.

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Jána a celú rodinu

Piatok 20. 4.

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Václava Hajasa

 

18:15

Za zdravie a pokoj v celej rodine

Sobota 21. 4.

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ z rodiny Konštiakovej a Tlachačovej

 

15:00

sobášna sv. omša

 

18:15

+ z rodiny Struhárňanskej, Berešíkovej, Hazdovej, Mihovej

Nedeľa 22. 4.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Milada Pažičanová 

8:30

 

Za Jurajov a ich rodiny

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovni.  Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 10 Eur.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. 

Návštevy chorých v Terchovejústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Štvrtokpo večernej sv. omši je krátka adorácia.

Materské Centrum sv. Rodiny bude v utorok od 9:00 – 10:30 hod..

Urbár Terchovázvolávala všetkých členov urbáru na schôdzu valného zhromaždenia dnes 15. Apríla 2018 o 7:00hod. a 8:30 hod. do kultúrneho domu A. Hlinku. Prezentácia účastníkov začne od 9:30 do 10:00 hod. 

Dnes v nedeľu vás pozývame na ďalšie pokračovanie farskej prípravy na celosvetové stretnutie rodín v Írskom Dubline.Stretnutie začne o 16:00 hod. v kostole. Témou piateho stretnutia je: Prijať nový život a dobre vychovávať(Hovorme o rodinnom živote ako prostredí pre dobrú výchovu detí. O materstve a otcovstve, do ktorého stále dozrievame.)

Na budúcu nedeľu 22. apríla bude ôsme zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

Na budúcu nedeľubudú pri detskej sv. omši o 10:30 slávnostne „šatkovaní“ naši terchovskí skauti. Skautská šatka je znakom príslušnosti k tomuto celosvetovému hnutiu skautingu. Skauti v Terchovej patria do piateho oddielu Terchová, ktorý patrí do 111. Zboru úsmev Dolná Tižina.   

Prosíme deti aby po požehnaní si prišli pre nálepky ku krstiteľnici. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku s podpisom do kartičky v sakristii.