Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

14. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 9. 7.

Féria

6:30

 

+ Mária, Anna, Vincent, Jozef, Paulina, Viktor

Utorok 10. 7.

Féria

 

18:15

+ František Paštrnák – výročná sv. omša

Streda 11. 7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hanzelovú

Štvrtok 12. 7.

Féria

 

18:15

+ Marcel Hanuliak a rodičia z oboch strán

Piatok 13. 7.

Féria

6:30

 

Za členov Ružencového bratstva

 

16:00

sobášny obrad

Sobota 14. 7.

Féria

6:30

 

+ Adam, Zuzana, a rodičia z oboch strán

 

18:15

+ Marián, Anton Krištofík a + rodičia z oboch strán 

Nedeľa 15. 7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ rodičia a manžel 

8:30

 

+ Anton Vallo – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z domov od 801 – 900. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 31      Eur. 

Návštevy chorých v Terchovejlen v ústredíbudú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok 13. júla pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa o 18:00 hod.pred kostolom. 

Vo štvrtok sme úspešne ukončili 29. ročník Cyrilometodských slávností. Určite to bol Bohom požehnaný čas pre všetkých nás. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali v prípravách a samotnej realizácii týchto slávností. Osobitne chcem poďakovať obecnému úradu a kultúrnemu stredisku v Terchovej, horskej službe a urbariátu v Terchovej, organistom a spevákom, kostolníkom, všetkým účinkujúcim, skautom a všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli v organizácii a príprave 29. ročníka Cyrilometodských dní.