Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

4. Veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 23. 4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc k príležitosti životného jubilea 60. rokov Margity

Utorok 24. 4.

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+Jozef, Martin, Fero, Marek, Zuzana, Jozef

 

18:15

+ Ján Šmehyl 

Streda 25. 4.

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Henrietu a jej dcéru

Štvrtok 26. 4.

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

 

18:15

+ Vincent, Václav, Terézia

Piatok 27. 4.

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Ján Tlacháč, + Štefania a rodičia

 

18:15

+ Martin, Filip, Anna a Milan

Sobota 28. 4.

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Ján a Helena Dávidíkoví

 

15:00

sobášna sv. omša

 

16:00

sobášna sv. omša

 

18:15

+ Štefan a Anna Synákoví a rodičia z oboch strán

Nedeľa 29. 4.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

8:30

 

+ rodičia a z rodiny, Peter a Veronika

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z Hornej Tižiny a osady Jankovia.  Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 15 Eur.

Túto nedeľu máme zbierku na seminár.

Tento týždeň sa naša farnosť zapojí do akcie  týždňa modlitieb za Televíziu LUX. Zajtra TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši zahrnie našu farnosť do svojich modlitieb aj prosieb.  Relácia „Týždeň s“ o našej farnosti bude vysielaná zajtra v pondelok po rannej sv. omši.Od utorka do konca týždňa vždy viackrát v priebehu dňa. Taktiež bude možné nájsť túto reláciu na web stránke  www.tvlux.sk  v archíve.

Návštevy chorých v Terchovejústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Štvrtokpo večernej sv. omši je krátka adorácia.

Materské Centrum sv. Rodiny bude v utorok od 9:00 – 10:30 hod..

V sobotu, 28. apríla, bude po večernej sv. omši stretnutie lektorov na fare.

Nedeľnú detskú sv. omšu o 10:30 doprevádzaaj náš senzačný detský zbor spolu s vynikajúcou kapelou, ktorá stále pozýva talentovaných hudobníkov a spevákov aby sa k nim pridali. Keďže je veľmi náročné technicky a logisticky stále pripraviť aparatúru, zosynchronizovať a precvičiť piesne v pastoračnom centre, a potom utekať do kostola a hneď byť pripravený k spevu, bude mať zbor prednosť pred spoločnými modlitbami pred sv. omšou, ako je napr. ruženec. Sv. omša a jej dôstojné slávenie je väčšou prioritou a zároveň buďme vďačný deťom a dospelým, že majú chuť a čas venovať sa tejto službe našej farnosti. Spoločné modlitby sv. ruženca pred sv. omšami o 7:00 a 8:30 ako aj v iné dni zostávajú, ale budeme ich musieť časom doladiť pre spoločné dobro veriacich.        

Včera sa konala prospešná akcia pre našu obec „Vyčisťme si Terchovú“,nechýbali sme tam ani my s fary spolu s našimi skautami. Chcem aj touto formou poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do čistenia veľmi vzácneho Božieho daru, ktorý na Boh dal do užívania, ako sa jej pekne hovorí našu matku zem a zároveň vyzvať nás všetkých aby sme sa o ňu dôstojne starali a chránili si ju. Učme sa novodobým formám ochrany planéty ako je napr. separácia odpadu, minimalizovaniu používania plastov a iných,  ale predovšetkým nerobme si z nej smetisko. Ekológia patrí k základným učeniam Cirkvi, preto sa patrí o nej hovoriť aj na tomto mieste.  

Prosíme deti aby po požehnaní si prišli pre nálepky ku krstiteľnici. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku s podpisom do kartičky v sakristii.

Pred a po nedeľnej večernej sv. omši o 18:00 hod. prosíme veriacich aby nezačínali recitovať spoločné modlitby ako býva pri iných sv. omšiach. Nech je táto sv. omša inou alternatívou k ostatným sv. omšiam v nedeľu. Každý je však pozvaný k osobnej modlitba po sv. omši.