Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchova

KRIŽOVÁ CESTA NA VEĽKÝ PIATOK


 

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

18:15

Utorok

6:30

18:15

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

18:15

Piatok

6:30

18:15

Sobota

6:30

18:15

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy... Najsvätejšej Trojice Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov  Čítaj


 

Otvorenie Výstavy umeleckých diel o sv. Cyrilovi a Metodovi

V Terchovskej galérií bola otvorená výstava umeleckých diel od viacerých umelcov zobrazujúcich sv. Cyrila a Metoda. Tu je link z otvorenia výstavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgUGnp6D4p8

 

Fotoreport z krížovej cesty

Na tomto linku nájdete fotoreport z krížovej cesty v Terchovej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gqp3QAbqWY

Program Veľkého týždňa

V prílohe nájdete program Veľkého Týždňa...

Čítať ďalej...

Program na Jubilejný rok milosrdenstva

 

Prežívame Jubilejný rok Milosrdenstva. Okrem aktivít, ktoré sa konajú na celocirkevnej úrovni, my sa budeme každý štvrtok venovať pri sv. omši a adorácii tejto téme. Vzadu na stolíku je označená škatuľka, do ktorej môžete vložiť svoje prosby a úmysly, za ktoré sa budeme pri adorácii modliť. Taktiež tam môžete vložiť svoje otázky zo života farnosti, duchovného života a pod. , na ktoré sa pokúsime dať odpovede na osobitnom stretnutí.

 

Krížová cesta v Terchovej

Na tomto linku je filmový klip z krížovej cesty na Veľký piatok v Terchovej

https://www.youtube.com/watch?v=e5MS11dPL2I

 

Stretnutia pre deti

Každú sobotu dopoludnia od 10:00 do 11:30 pozývame deti na stretnutia do Pastoračného centra. Je pripravený pekný program. Ak chceš zažiť radosť a dobre využiť čas, príď. 

 

Prosba o darovanie dvoch percent pre Centrum pre rodinu a mládež.

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú:  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (18:15) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 17:15 v pastoračnom centre.

 

Farské oznamy

Slávnosť Najsvätejšej Trojice  

Ráno

Večer

 

Pondelok 23. 05.

Féria

6:30

 

Na úmysel

 

18:15

+ Ľudmila Lysičanová, Vincent, Štefánia Bukovinská

Utorok 24. 05.

Féria

6:30

 

+ Mária a Ján Štefkovú a celú rodinu

 

18:15

+Jozef  Staňo, Milan, Anna Romančíková, Alojz, Anna, Ján a Katarína

Streda 25. 05.

Féria

6:30

 

+ rodičia z oboch strán, Adam Sekerka, Mária a Gustáv Švec

Štvrtok 26. 05.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (slávnosť, prikázaný sviatok)

8:30

 

Za veriacich

 

18:15

+ Eva Bernátová

Piatok 27. 05.

Féria

6:30

 

Na úmysel (k)

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu, dcéry Máriu a Annu

Sobota 28. 05.

Panny Márie v sobotu

6:30

 

Na úmysel (k)

 

15:00

Sobáš

 

18:15

+ Vendelín a Ľudmila Ďuračkový

Nedeľa 29. 05.

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Bohuslav Staňo, brat Ján a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Milan Mažgút a rodičia Ján a Žofia

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovni.
    Srdečné Pán Boh zaplať všetkým rodičom, ktorí upratali kostol k slávnosti prvého sv. prijímania a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav na túto slávnosť.
  • Na kostol darovali: Bohuznámy z príležitosti životného jubilea 70 rokov: 100 Eur, z krstu Gréty Gachovej 100 Eur. Bohuznáma z výročnej sv. omše Anny Krištofovej: 30 Eur. Darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať.
  • V zbierke na katolícke média sa minulú nedeľu vyzbieralo 604 Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.
  • Návštevy chorých v Terchovej ústredí pondelok budú.
  • Každý večer okrem stredy sa stretneme s deťmi, hlavne prvoprijímajúcimi, na sv. omši.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude procesia so Sviatosťou Oltárnou po farnosti. Prosíme hasičov o pomoc, taktiež ktorí môžete, pomôžte s prípravou oltárikov a pozývame deti na rozsýpanie kvetín, hlavne dievčatá, ktoré boli na prvom sv. prijímaní.
  • Pozývame vás putovať na Svetové dni mládeže 2016 do Krakova, mesta kráľov, spolu s nami. Zatiaľ nás je zaregistrovaných 250 mladých z našej diecézy. Pripomíname, že uzávierka registrácie je o necelé dva týždne 31. 5. 2016 !!! Tak už neváhaj, zaregistruj sa a poď s nami! Upozorňujeme, že bez registrácie nie je možné sa zúčastniť SDM.
  • Prosíme detí, aby prišli po požehnaní tu dopredu pred kaplnku sv. Martina.

 

feedback

Prihlasenie