Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Info - Fara

Zopár praktických usmernení pre našu farnosť k verejným bohoslužbám.

·      Sv. omše v týždni budeme mať ako zvyčajne, okrem rannej sv. omše v nedeľu, ktorá sa presunie na 6:30. Je to preto, aby bola medzi sv. omšami min. hodina na prevetranie priestoru, utretiu lavíc a dverí a pod.

·      Okrem stredy všetky rané sv. omše o 6:30 budú prioritne pre seniorov nad 65 rokov, alebo tých ktorí budú mať tento rok 65 rokov. 

·      Kostol sa otvorí alebo sprístupní pol hodinu pred začatím každej sv. omše. Preto vás milovaní prosíme, ak budete čakať vonku pred kostolom, nech sa vytvorí jeden rad ľudí v odstupe min. 2 metre. Prakticky by to mohlo vyzerať asi takto. Kto príde prvý, nech sa postaví pred schody do kostola, za ním ďalší a ďalší ... a nech sa vytvorí jeden rad ľudí. Ďakujeme. 

·      V kostole je približne 70 miest na sedenie. Jeden veriaci po stranách každej druhej lavice. Čiže dvaja v jednej lavici. V bočných lodiach je po jednom rade 9 stoličiek. Zvlášť v nedele bude určená služba, ktorá bude zasadací poriadok kontrolovať. V „pitvorci“ je označených 6 miest na státie. 

·      Jednu lavicu môže však obsadiť kompletne t. j. max. 5 osôb aj rodina, ktorá žije spoločne v jednej domácnosti, teda v jednom dome, či byte. Alebo max. dve osoby z rodiny na jednej strane lavice s jednou cudzou osobou na druhej strane lavice. Vám, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete stáť vonku pred kostolom v min. vzdialenosti od seba na 2 metre. Rodinný príslušníci samozrejme aj spolu. Vopred sa veľmi ospravedlňujeme vám starší, ak by sa vám mimo „seniorských“ sv. omší neušlo miesto v kostole, žiaľ nateraz nebudem uplatňovať dobré a múdre pravidlo starší majú prednosť. Prosíme, aby ste to ani citovo od nás nevyžadovali. Do kostola má právo vstúpiť každý, či dieťa, dospelý alebo vekom starší.  

·      Vstup a pobyt v kostole bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami(napríklad rúško, šál, šatka, ) – rúško je však by bolo asi najpraktickejšie.

·      Pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky. Vstup a východ do nášho kostola bude možný iba cez hlavný vchod, tam budú stojany na dezinfekciu rúk. Samozrejme ak pred vstupom do kostola aplikujete váš osobný dezinfekčný prostriedok, je to v poriadku.

·      V kostole sa pred a po sv. omši nebudeme nateraz predmodlievať žiadne modlitby. Ticho pred sv. omšou využite na osobnú modlitbu. Po skončení sv. omše, po požehnaní alebo po záverečnej piesni, vás prosíme aby ste v krátkej dobe opustili priestory kostola. Pri vychádzaní sa snažte dodržiavať odstupy apoň dva metre.

·      Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky. Znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu.

·      Do kostola nech nechodia osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

·      Sv. prijímanie budeme rozdávať iba do rúk. Je dobré ak si doma hravou formou nacvičíte tento spôsob prijatia sv. prijímania. (Napr. s piškótou) V kostole už potom opadne stres, či to či ono som správne urobil. Netreba sa toho obávať, s pokojom a kľudom sa to naučíme. 

·      Prosíme miništrantov, aby ešte počkali so službou miništrovania. Robíme to čisto s praktických dôvodov a to preto, aby sme ako kňazi nepoužívali rúško pri sv. omši, iba vtedy keď pôjdeme rozdávať sv. prijímanie. 

·      Od pondelka budeme vysluhovať sviatosť zmierenia ako bývalo zvykom, pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedať budeme v bočnom vchode. Rad na svätú spoveď sa vytvorí vonku povedľa kostola. Upozorňujeme, že nateraz z praktických dôvodov nebudeme spovedať v nedele. 

·      Pohrebné sv. omše pred samotným pohrebom nateraz nebudeme vysluhovať.Úmysel sv. omše za zomrelého pridáme k sv. omši počas týždňa, podľa dohody s rodinou. 

·      Pri sobášoch nateraz ostávame pri sobášnych obradoch bez sv. omše.

·      Krsty vysluhujeme mimo sv. omše pri dohode s rodinou. 

·      Sv. omše budeme aj naďalej vysielať v terchovskej káblovej TV, či na internete.

Majme na pamäti stále tieto tri veci.  

1. Buďme vďační, že sa obnovili sv. omše za účastí ľudí, hoci v obmedzenom počte.

2. Nepodľahnime duchovnému stresu či panike, sa za každú cenu dostať do kostola na sv. omšu. Nateraz nie je podstatné byť fyzicky prítomný v priestoroch kostola, ale predovšetkým byť spolu s ďalšími veriacimi fyzicky prítomný na sv. omši hoc aj vonku pred kostolom.

Zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov.

INFO

Ako mať najlepší duchovný úžitok zo sledovania alebo počúvania sv. omše prostredníctvom médií.

 

1. Nech Boh je na prvom mieste

Je vhodné, ak si vopred konkrétne naplánujte čas kedy sledovať alebo počúvať nedeľnú sv. omšu, ako sa potom neskôr spoliehať nato, že „však určite bude nejaký voľný čas a ešte niekde budú dávať a vysielať sv. omšu“. Je dobré, keď konkrétny čas vyhovuje väčšine rodinným príslušníkom v jednej domácnosti a tak sa môže zúčastniť sledovania alebo počúvania sv. omše celá rodina, ako pozerať či počúvať sv. omšu v rodine ako jednotlivci. (Napr. rodičia v obývačke, deti na počítači ... ) Je vhodné vyhradiť si dostatok času na pozeranie alebo počúvanie celej sv. omše, neodbiehať k ďalším „dôležitým“ aktivitám. (Napr. varenie, pečenie) Odolajte pokušeniu stať sa „Pánom nad sv. omšou.“

KKC 2172 Božie konanie je vzorom pre ľudské konanie. Ak Boh „odpočíval“ v siedmy deň (Ex 31,17), aj človek má „prestať pracovať“(2184) a nechať aj iných, najmä chudobných, aby „si oddýchli“ (Ex 23,12).

2. Dostatočne pripravte miesto modlitby

Je miesto sledovania či počúvania sv. omše dostatočne čisté, upravené, tiché? Nie sú v miestnosti zbytočné predmety, ktoré ma môžu rozptyľovať? (Porozhadzované časopisy po stole, mobil ... ) Môžem miesto sledovania alebo počúvania sv. omše nejako skrášliť, napr. zapálením sviece, položením kríža, alebo sv. písma?

3. Pripravte svoje telo

Určite je vhodné pred sledovaním alebo počúvaním sv. omša sa nastaviť tak, ako keby sme boli reálne v kostole. Napr. pred sv. omšu sa umyť, ísť vopred na toaletu ... Je nevhodné počas sledovania či počúvania sv. omše konzumovať jedlo ako napr. čipsy, sušienky ... Ďalej je vhodné vyjadriť úctu k sláveniu sv. omše aj primeraným oblečením. Nemusí ísť o typické nedeľné oblečenie, ale sedieť pri televízii v pyžame (okrem ľudí chorých a nevládnych, poprípade odkázaným na lôžku) nie je celkom vyjadrením pravej úcty k najsvätejšej eucharistii, hoci tá  nie je fyzicky prítomná v mojom dome. Odporúča sa pri sledovaní alebo počúvaní sv. omše robiť tie isté gestá a úkony ako keby sme boli na sv. omši v kostole. Napr. znamenie kríža. Je na slobodnom uvážení človeka/rodiny či bude/budú dodržiavať všetky predpísané gestá počas sv. omše, ako napr. státie pri evanjeliu, alebo pokľaknutím pri premenení. Ak nie, tak určite postačuje dôstojne sedieť tak ako pri každej sv. omši reálne v kostole.  

4. Byť skutočne prítomný

Je vhodné úprimne sa snažiť byť prítomný celým telom, mysľou, duchom na sv. omši. Snažiť sa vyvarovať súbežným aktivitám popri sledovaní/počúvaní zvlášť nedeľnej sv. omši. Keď sledujem sv. omšu na počítači, je vhodné vypnúť si všetky oznámenia a odhlásiť sa zo všetkých účtov sociálnych sietí, alebo si mobil či počítač dať do letového režimu. (Je rozdiel ak mamička počas týždňa popri žehlení jedných uchom načúva sv. omšu a takto zároveň prácou a načúvaním posväcuje svoj čas, ako keď v nedeľu odloží na čas varenie, pečenie a sadne si so svojou rodinou k televízii aby bola celým telom, mysľou, duchom prítomná na celej sv. omši) Samozrejme, sledovať sv. omšu s malými deťmi bude stáť viacej úsilia a odbehovania, čo je prirodzené.

 5. Duchovné sv. prijímanie

 „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Mt 18, 20

Hoci nateraz nie je možné reálne prijať sv. prijímanie je možné prosiť o duchovné sv. prijímanie. Je vhodné pomodliť sa modlitbu sv. Alfonza Liguori alebo vlastnými slovami: „Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“

Modlime sa spoločne o svetlo a Dary Ducha Svätého v tejto veľmi náročnej situácii v ktorej sa ocitol náš národ a celý svet. Nech sme naplno zodpovední a ohľaduplní jeden voči druhému. Modlime sa za všetkých chorých, špeciálne chorých vírusom COVID-19, o ich skoré uzdravenie, modlime sa za lekárov, zdravotnícky personál a všetkých tých, ktorí pomáhajú pri boji proti vírusu. Bože, žehnaj a chráň nás. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. Sv. Júda Tadeáš, oroduj za nás. 

 

Vaše 2% - Centrum pre rodinu a mládež n. o.

PDF vyhlásenie si môžete stiahnúť >TU<

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD