Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchova

CYRILOMETODSKÉ DNI, 2016


 

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

18:15

Utorok

6:30

18:15

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

18:15

Piatok

6:30

18:15

Sobota

6:30

18:15

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy... Dvanásta Nedeľa Cez Rok Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov  Čítaj


 

Otvorenie Výstavy umeleckých diel o sv. Cyrilovi a Metodovi

V Terchovskej galérií bola otvorená výstava umeleckých diel od viacerých umelcov zobrazujúcich sv. Cyrila a Metoda. Tu je link z otvorenia výstavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgUGnp6D4p8

 

Fotoreport z krížovej cesty

Na tomto linku nájdete fotoreport z krížovej cesty v Terchovej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gqp3QAbqWY

Program Veľkého týždňa

V prílohe nájdete program Veľkého Týždňa...

Čítať ďalej...

Program na Jubilejný rok milosrdenstva

 

Prežívame Jubilejný rok Milosrdenstva. Okrem aktivít, ktoré sa konajú na celocirkevnej úrovni, my sa budeme každý štvrtok venovať pri sv. omši a adorácii tejto téme. Vzadu na stolíku je označená škatuľka, do ktorej môžete vložiť svoje prosby a úmysly, za ktoré sa budeme pri adorácii modliť. Taktiež tam môžete vložiť svoje otázky zo života farnosti, duchovného života a pod. , na ktoré sa pokúsime dať odpovede na osobitnom stretnutí.

 

Krížová cesta v Terchovej

Na tomto linku je filmový klip z krížovej cesty na Veľký piatok v Terchovej

https://www.youtube.com/watch?v=e5MS11dPL2I

 

Stretnutia pre deti

Každú sobotu dopoludnia od 10:00 do 11:30 pozývame deti na stretnutia do Pastoračného centra. Je pripravený pekný program. Ak chceš zažiť radosť a dobre využiť čas, príď. 

 

Prosba o darovanie dvoch percent pre Centrum pre rodinu a mládež.

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú:  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (18:15) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 17:15 v pastoračnom centre.

 

Farské oznamy

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ráno

Večer

 

Pondelok 20. 06.

Féria

6:30

 

Na úmysel (S)

 

18:15

+ Ladislav Schwarz a rodičia z oboch strán

Utorok 21. 06.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)

6:30

 

+ Pavlína Trnková a rodičia z oboch strán

 

18:15

+ Margita, Štefan, Milan, Ján, a z rodiny Michalkových

Streda 22. 06.

Féria

6:30

 

+ rodičia Viktor Bobáň a Paulína a duše v očistci

Štvrtok 23. 06.

Večerná sv.  omša zo slávnosti Narodenia Jána Krstiteľa

 

18:15

+ z rodiny Tichej a Mičekovej

Piatok 24. 06.

Narodenie Jána Krstiteľa (slávnosť)

6:30

 

Za obrátenie detí a vnúčat

 

18:15

+ Bernard Repáň a rodičia z oboch strán, Anna, Jozef a Ivanka Šugárová

Sobota 25. 06.

Panny Márie v sobotu

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Samka

 

15:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ Augustín, Františka (ž), Ľudmila, Vincent, Mária

Nedeľa 26. 06.

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

7:00

 

+ Štefan a Paulína Sušienkovi a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Imrich, Mária, Žofia a Ján

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 101 – 150. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 33 
  • Na kostol darovali: Z krstu Mateja Kadaša 100 Eur, Bohuznáma z priležitosti 60r. života 50 Darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať.
  • Návštevy chorých v Terchovej ústredí pondelok budú.
  • Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia, budeme sa modliť za našich žiakov a študentov.
  • Prosíme deti, aby prišli po požehnaní tu dopredu pred kaplnku sv. Martina. 
feedback

Prihlasenie