Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchova

CYRILOMETODSKÉ DNI, 2016


 

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

18:15

Utorok

6:30

18:15

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

18:15

Piatok

6:30

18:15

Sobota

6:30

18:15

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy... Sedemnásta Nedeľa Cez Rok Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov  Čítaj


 

Otvorenie Výstavy umeleckých diel o sv. Cyrilovi a Metodovi

V Terchovskej galérií bola otvorená výstava umeleckých diel od viacerých umelcov zobrazujúcich sv. Cyrila a Metoda. Tu je link z otvorenia výstavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgUGnp6D4p8

 

Fotoreport z krížovej cesty

Na tomto linku nájdete fotoreport z krížovej cesty v Terchovej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gqp3QAbqWY

Program Veľkého týždňa

V prílohe nájdete program Veľkého Týždňa...

Čítať ďalej...

Program na Jubilejný rok milosrdenstva

 

Prežívame Jubilejný rok Milosrdenstva. Okrem aktivít, ktoré sa konajú na celocirkevnej úrovni, my sa budeme každý štvrtok venovať pri sv. omši a adorácii tejto téme. Vzadu na stolíku je označená škatuľka, do ktorej môžete vložiť svoje prosby a úmysly, za ktoré sa budeme pri adorácii modliť. Taktiež tam môžete vložiť svoje otázky zo života farnosti, duchovného života a pod. , na ktoré sa pokúsime dať odpovede na osobitnom stretnutí.

 

Krížová cesta v Terchovej

Na tomto linku je filmový klip z krížovej cesty na Veľký piatok v Terchovej

https://www.youtube.com/watch?v=e5MS11dPL2I

 

Stretnutia pre deti

Každú sobotu dopoludnia od 10:00 do 11:30 pozývame deti na stretnutia do Pastoračného centra. Je pripravený pekný program. Ak chceš zažiť radosť a dobre využiť čas, príď. 

 

Prosba o darovanie dvoch percent pre Centrum pre rodinu a mládež.

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú:  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (18:15) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 17:15 v pastoračnom centre.

 

Farské oznamy

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ráno

Večer

 

Pondelok 25. 07.

sv. Jakuba, apoštola (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre manželov Tichých z príležitosti manželského výročia

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hanuliakovú

Utorok 26. 07.

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Anna a Marcel

 

14:00

Pohrebná sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Fedorovú, Malošovú a Jaroščiakovú

Streda 27. 07.

sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)

6:30

 

+ Štefan Sekerka

Štvrtok 28. 07.

Féria

 

18:15

+ Paulina, František, Ján, Stanislav a Lucia

Piatok 29. 07.

sv. Marty (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc  pre Juraja, Jozefa a Zuzanu z rodinami

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša, Dominiku a rodičov

Sobota 30. 07.

bl. Sestry Zdenky, panny a mučenice (spomienka)

6:30

 

 Poďakovanie za úspešné ukončenie štúdii

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu a Ivana a rodičov

Nedeľa 31. 07.

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

7:00

 

+ Jarolín Krištofík, Viktor a Emília Struhárňanskí

8:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Balážovú, Krížovú a Vojtekovú

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 351 – 400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 83 Eur
  • Na kostol darovali: Z krstov Marka Greňu – 50 Eur a Viktora Laurenčíka – 50 Eur. Zo sobáša Michala a Jany Švecových - 70 Eur. Darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať. 
  • Návštevy chorých v Terchovej ústredí v pondelok budú. 
  • Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. 
  • Od 25. 7. – 31. 7. (od pondelka do nedele) sa budú v Krakove konať Svetové dni mládeže. Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky. Mottom stretnutia sú slová Ježiša "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" (por. Mt 5, 7). Poľsko privíta medzinárodné stretnutie mladých už po druhýkrát, v roku 1991 sa uskutočnilo v meste Čenstochová. Vložme do našich modlitieb túto aktivitu pre mladých a modlime sa jej zdarný a pokojný priebeh.

 

feedback

Prihlasenie