Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Liturgia domácej cirkvi - Veľká Noc 2020

Dokument si môžete stiahnúť >TU<

Veľký týždeň - oznamy

Ráno

Večer

 

Pondelok 6. 4.

Pondelok veľkého týždňa

6:30

 

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 7. 4.

Utorok veľkého týždňa

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

Streda 8. 4.

Streda veľkého týždňa

6:30

 

+ Terézia, Václav a Milan

 

18:15

+ Kamila Lúčanová – výročná sv. omša

Štvrtok 9. 4.

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

 

18:15

Na úmysel (k)

Piatok 10. 4.

VEĽKÝ PIATOK, Slávenie utrpenia a smrti Pána

 

14:15

Krížová cesta v kostole

 

15:00

Obrady Veľkého piatku

Sobota 11. 4.

BIELA SOBOTA

7:00

 

Ranné chvály v kostole

 

19:30

Veľkonočná vigília 

Nedeľa 12. 4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

7:00

 

+ Ján, Miro, Alexander a Jozefina 

8:30

 

+ Jozefa Rechtoríková – výročná sv. omša

10:30

 

Za farníkov 

Ako mať najlepší duchovný úžitok zo sledovania alebo počúvania sv. omše prostredníctvom médií.

 

1. Nech Boh je na prvom mieste

Je vhodné, ak si vopred konkrétne naplánujte čas kedy sledovať alebo počúvať nedeľnú sv. omšu, ako sa potom neskôr spoliehať nato, že „však určite bude nejaký voľný čas a ešte niekde budú dávať a vysielať sv. omšu“. Je dobré, keď konkrétny čas vyhovuje väčšine rodinným príslušníkom v jednej domácnosti a tak sa môže zúčastniť sledovania alebo počúvania sv. omše celá rodina, ako pozerať či počúvať sv. omšu v rodine ako jednotlivci. (Napr. rodičia v obývačke, deti na počítači ... ) Je vhodné vyhradiť si dostatok času na pozeranie alebo počúvanie celej sv. omše, neodbiehať k ďalším „dôležitým“ aktivitám. (Napr. varenie, pečenie) Odolajte pokušeniu stať sa „Pánom nad sv. omšou.“

KKC 2172 Božie konanie je vzorom pre ľudské konanie. Ak Boh „odpočíval“ v siedmy deň (Ex 31,17), aj človek má „prestať pracovať“(2184) a nechať aj iných, najmä chudobných, aby „si oddýchli“ (Ex 23,12).

2. Dostatočne pripravte miesto modlitby

Je miesto sledovania či počúvania sv. omše dostatočne čisté, upravené, tiché? Nie sú v miestnosti zbytočné predmety, ktoré ma môžu rozptyľovať? (Porozhadzované časopisy po stole, mobil ... ) Môžem miesto sledovania alebo počúvania sv. omše nejako skrášliť, napr. zapálením sviece, položením kríža, alebo sv. písma?

3. Pripravte svoje telo

Určite je vhodné pred sledovaním alebo počúvaním sv. omša sa nastaviť tak, ako keby sme boli reálne v kostole. Napr. pred sv. omšu sa umyť, ísť vopred na toaletu ... Je nevhodné počas sledovania či počúvania sv. omše konzumovať jedlo ako napr. čipsy, sušienky ... Ďalej je vhodné vyjadriť úctu k sláveniu sv. omše aj primeraným oblečením. Nemusí ísť o typické nedeľné oblečenie, ale sedieť pri televízii v pyžame (okrem ľudí chorých a nevládnych, poprípade odkázaným na lôžku) nie je celkom vyjadrením pravej úcty k najsvätejšej eucharistii, hoci tá  nie je fyzicky prítomná v mojom dome. Odporúča sa pri sledovaní alebo počúvaní sv. omše robiť tie isté gestá a úkony ako keby sme boli na sv. omši v kostole. Napr. znamenie kríža. Je na slobodnom uvážení človeka/rodiny či bude/budú dodržiavať všetky predpísané gestá počas sv. omše, ako napr. státie pri evanjeliu, alebo pokľaknutím pri premenení. Ak nie, tak určite postačuje dôstojne sedieť tak ako pri každej sv. omši reálne v kostole.  

4. Byť skutočne prítomný

Je vhodné úprimne sa snažiť byť prítomný celým telom, mysľou, duchom na sv. omši. Snažiť sa vyvarovať súbežným aktivitám popri sledovaní/počúvaní zvlášť nedeľnej sv. omši. Keď sledujem sv. omšu na počítači, je vhodné vypnúť si všetky oznámenia a odhlásiť sa zo všetkých účtov sociálnych sietí, alebo si mobil či počítač dať do letového režimu. (Je rozdiel ak mamička počas týždňa popri žehlení jedných uchom načúva sv. omšu a takto zároveň prácou a načúvaním posväcuje svoj čas, ako keď v nedeľu odloží na čas varenie, pečenie a sadne si so svojou rodinou k televízii aby bola celým telom, mysľou, duchom prítomná na celej sv. omši) Samozrejme, sledovať sv. omšu s malými deťmi bude stáť viacej úsilia a odbehovania, čo je prirodzené.

 5. Duchovné sv. prijímanie

 „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Mt 18, 20

Hoci nateraz nie je možné reálne prijať sv. prijímanie je možné prosiť o duchovné sv. prijímanie. Je vhodné pomodliť sa modlitbu sv. Alfonza Liguori alebo vlastnými slovami: „Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“

Modlime sa spoločne o svetlo a Dary Ducha Svätého v tejto veľmi náročnej situácii v ktorej sa ocitol náš národ a celý svet. Nech sme naplno zodpovední a ohľaduplní jeden voči druhému. Modlime sa za všetkých chorých, špeciálne chorých vírusom COVID-19, o ich skoré uzdravenie, modlime sa za lekárov, zdravotnícky personál a všetkých tých, ktorí pomáhajú pri boji proti vírusu. Bože, žehnaj a chráň nás. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. Sv. Júda Tadeáš, oroduj za nás. 

 

Vaše 2% - Centrum pre rodinu a mládež n. o.

PDF vyhlásenie si môžete stiahnúť >TU<

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD