Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

26. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 1. 10.

sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 2. 10.

Svätých anjelov strážcov (spomienka)

6:30

 

za zdravie a pokoj v rodine

 

17:00

+ Štefan Laurenčík a rodičia z oboch strán 

Streda 3. 10.

Féria

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Štvrtok 4. 10.

Sv. Františka Assiského (spomienka)

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Annu pri príležitosti životného jubilea 70r. života

Piatok 5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny (spomienka)

6:30

 

+ Mária a Juraj Vallo

 

17:00

+ František Hanuliak, Mária, Vincent Viktor a rodičia Hanuliakoví a Dikošoví

Sobota 6. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana Krištofíka pri príležitosti dožitých 80r. života

 

15:00

sobášna sv. omša

 

16:00

sobášny obrad

 

17:00

+ Bernard Repáň a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 7. 10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Štefan Vantúch a Anton Kováč a rodičia z oboch strán 

8:30

 

+ Ladislav Krajan – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z domov od 101 – 200. Srdečné Pán Boh zaplať rodičom birmovancov, birmovným rodičom a birmovancom, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety pri upratovaní okrem výzdoby ešte prispeli 125 Eur

V pondelok začína mesiac Október.Pre nás veriacich nesie prívlastok aj ako  ružencový mesiac alebo aj mesiac misií. Preto sme v tento mesiac pripravili aktivitu pre naše deti: Naša trieda sa spolu modlí sv. ruženec.Každá trieda dostala minulý týždeň v škole takúto grafickú pozvánku, kde je napísaný dátum, kedy majú deti prísť spolu ako trieda a za pomoci zodpovednej osoby sa budú predmodlievať sv. ruženec.Táto aktivita je vysoko dobrovoľná, ale úprimne prosím všetkých rodičov, starý rodičov aby vytvorili čas a priestor aspoň raz sa zúčastniť na tejto modlitbe v kostole. Samozrejme deti, ktoré chcú prísť častejšie sú srdečne vítané. Kvôli modlitbe sv. ruženca za účastí detí sme upravili čas večerných sv. omší na 17:00 hodinu. Modlitba sv. ruženca sa začne o 16:30. Deti sa stretnú v sakristii o 16:20.  

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.  

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne

Prvopiatkové spovedanie chorých:
Štvrtok:Struháreň a osadydomov dôchodcov
Piatok:Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci:
Pondelok a utorok– 1 hod. pred večernou sv. omšou.
Štvrtok a Piatok– 2 hod. pred večernou sv. omšou.
Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov. 

Štvrtok po večernej sv. omši budekrátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné povolania z našej farnosti.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:30bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a pred večernou sv. omšou. O 16:30 začne modlitba sv. ruženca po nej bude pobožnosť k prvému piatku. 

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci.Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.

Budúcu nedeľu 7. októbra odchádzame na farskú púť do Macedónska. Autobus bude pristavený o 11:30 pri pošte alebo pred kostolom. Odchod by bol o 12:00 hodine. Prosíme tých, ktorí ešte nezaplatili aby tak urobili tento týždeň. V cene nie je zahrnuté cestovné poistenie, prosíme aby ste sa poistili individuálne. Ak ste si pri prihlasovaní nezobrali informačný leták o púti, môžete si ho zobrať v sakristii.