Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

6. Veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 7. 5.

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 8. 5.

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

za zdravie a Božiu pomoc

 

18:15

+ Milan Konštiak – výročná sv. omša

Streda 9. 5.

Streda po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Jána

 

18:15

+ rodičia Amália a Jozef a brat Jozef, Vincent a Karolína Marunoví

(večerná sv. omša je už z nasledujúcej slávnosti)

Štvrtok 10. 5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (slávnosť, prikázaný sviatok)

8:30

 

Za veriacich

 

18:15

+ Viktoria Marunová a rodičia z oboch strán

Piatok 11. 5.

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Anton a Ľudovít

 

18:15

+ Jozef Mihalčatin, + rodičia z oboch strán a Ján Mahut

Sobota 12. 5.

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ rodiny Balážovej, Križovej, Jurčakovej a Valentovej

 

18:15

+ Emília a Jozef Vallloví a rodičia z oboch strán

Nedeľa 13. 5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Jozef, Paulína, Anna a František

8:30

 

+ Jozef, Libuša, Žofia a František

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovaniekostola: prosíme veriacich z domov od 1 – 100.  Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli  Eur.

Na poslednej farskej rade sme diskutovali a hľadali spôsoby ako zefektívniť upratovanie nášho kostola. Dospeli sme k záveru, že budeme vyhlasovať upratovanie po 100 čísel s tým, že daná skupina bude mať vlasatého koordinátora upratovania, ktorý bude dohliadať na samotné upratovanie ako aj účasť a zároveň bude v kontakte s kňazom v prípade nutnej zmeny času či dňa upratovania.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary vám srdečne Pán Boh odplať. 

Návštevy chorých v Terchovejústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok sa začíname modliť novénu k Duchu Svätému.

Na budúcu nedeľu bude po detskej sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Na budúcu nedeľu t.j. 13. mája,k úcte a zbožnosti k Panne Márii Fatimskej by sme opäť obnovili v našej farnosti minuloročnú tradíciu procesie a modlitby krížovej cesty na vrch Oravcove. Budúcu nedeľu po večernej sv. omši sa stretneme pred kostolom a v procesii s modlitbou sv. ruženca sa presunieme ku krížovej ceste na vrch Oravcove. 

Deti, ktoré chcú pokračovať v zbieraní nálepiek počas nedeľných sv. omší, nech si prídu zobrať nové formuláre a nálepky z dnešnej nedele do sakristie.Pripomíname, že tretiaci a štvrtácina ZŠ dostanú tieto formuláre tento týždeň na hodine náboženstva, alebo od triednej pani učiteľky, avšak nálepky z dnešnej nedele si musia prísť zobrať osobne po sv. omši do sakristie. Na budúcu nedeľu pri detskej sv. omši bude vylosovanie.