Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Nedeľa Zjavenia Pána

Ráno

Večer

 

Pondelok 7. 1.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

+ Peter Gajdošík – výročná sv. omša

Utorok 8. 1.

Féria

6:30

 

+ Štefan Vallo

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Streda 9. 1.

Féria

6:30

 

 + Andrea, Peter, Hanka, Helena a Jaroslav

Štvrtok 10. 1. 

Féria

 

17:00

+ Marcel Vojtek

Piatok 11. 1.

Féria

6:30

 

+ Anton, Eva, Zdeno Bednár a + Mária a Peter Rábik

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ z rodiny Moravčíkovej, Krištofíkovej a Cingelovej

Sobota 12. 1.

Féria

6:30

 

+ Jozef Baleja a rodičia z oboch strán

 

17:00

+Jozefína, Peter, Adam, Anton, a Pavlína

Nedeľa 13. 1. 

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

7:00

 

+ Jozef, Pavlína Cabadajoví a + Ján, Mária a Gustáv Špirkoví

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu a Lukáša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovni. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 20 Eur.

Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 2760 Eur. Srdečné Pán Boh zaplať za váš milodar.

Návštevy chorýchv Terchovej ústredí tento pondelok nebudú. Máme stretnutie v Nitre.

Miništrantské stretnutie ešte tento pondelok nebude.

Štvrtok po večernej sv. omšije krátka adorácia.

V piatok pokračujeme v katechézach s birmovancami.Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej budú stretnutia v skupinkách. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.